Subsidie Internationale solidariteit

Contenu

WIE?

Etterbeekse scholen, verenigingen of groepen van inwoners die bewustmakingsprojecten of ontwikkelingsprojecten willen organiseren binnen het domein van de internationale solidariteit. Die projecten kunnen worden uitgevoerd in Etterbeek of in het buitenland.

Onder "vereniging" verstaan we een feitelijke vereniging, een vzw met haar maatschappelijke zetel of een werking in Etterbeek of een groep van Etterbeekse inwoners.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Opgelet, deze subsidie wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begroting. Alle toekenningsvoorwaarden worden vermeld in het toekenningsreglement van de subsidie (zie nuttige links hiernaast).

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je kan enkel een aanvraag indienen aan de hand van het formulier, dat je bezorgt aan de dienst Internationale Solidariteit  via de knop "Contacteer ons" hiernaast. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 juni 2022.