Telepolice Vision

Contenu

WIE?

Deze premie is bedoeld voor handelaars van Etterbeek die hun handelszaak willen beveiligen met het Telepolice Vision-systeem. Concreet wordt er een camera geïnstalleerd in de handelszaak die voortdurend (24 uur per dag en 365 dagen per jaar) beelden maakt van wat daar gebeurt. Die informatie (beeld en geluid) kan op elk moment op afstand worden opgevraagd via het internet. Indien nodig worden de beelden en het geluid live doorgestuurd naar de dispatching van de politiezone Montgomery als de SOS-knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt.

De gemeente heeft beslist om dit initiatief te steunen door de handelaars die zich willen uitrusten met dit systeem een premie toe te kennen. Het premiebedrag bedraagt 50% van de installatiekosten van het basispakket exclusief btw en 50% van de maandelijkse bijdrage exclusief btw gedurende zes maanden.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

  • De handelszaak moet op het grondgebied van Etterbeek gelegen zijn.
  • De handelszaak moet aangesloten zijn op het camerabewakingssysteem Telepolice Vision (geïnstalleerd door de firma AGMD bvba – Chaussée de Namur 60, 1400 Nijvel – 02 318 50 90 – www.telepolice.be).
  • Er moet verplicht een technische en administratieve controle worden uitgevoerd door een diefstalpreventieadviseur van de dienst Preventie.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je dient een aanvraag in aan de hand van het online formulier. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug (Gemeentebestuur van Etterbeek, premiebeheer – Oudergemlaan 113-115 – 1040 Etterbeek).