Woning boven handelszaak

Contenu

WIE ?

Eigenaars van gebouwen waarvan de benedenverdieping wordt ingenomen door een handelszaak met etalage langs de openbare weg kunnen deze premie aanvragen. Het doel is om een aparte toegang in te richten voor de bestaande woning(en) of de woning(en) die in aanbouw zijn boven de handelszaak. Deze premie is cumuleerbaar met andere premies. Het premiebedrag (400 euro per m² verbouwde handelsoppervlakte) dekt 90% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werkzaamheden met een maximum van 5.000 euro.

HOE KAN IK DE PREMIE KRIJGEN?

Je moet de premie in twee fases aanvragen:

  1. Je vult het online aanvraagformulier in voor de werkzaamheden. Dat formulier is ook verkrijgbaar aan het snelloket in het gemeentehuis. Wanneer je het hebt ingevuld, geef je het af aan het snelloket of stuur je het per post terug.
  2. Je dient de documenten in die nodig zijn voor de storting van de premie, met name:
    • een kopie van de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden;
    • de eventuele gevraagde gelijkvormigheidsattesten.

Je moet de aanvraag indienen zodra je de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen en uiterlijk op de dag voordat de werkzaamheden beginnen (die datum moet verplicht worden meegedeeld aan de dienst Ruimtelijke Ordening).

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

In ruil voor die premie verbindt de aanvrager zich ertoe om:

  • alles in het werk te stellen om de woning(en) te betrekken of te verhuren en in geval van verkoop van het gebouw deze verbintenis te laten opnemen in de akte;
  • het huurcontract te laten registreren bij de federale administratie.