Inschrijving Regie van Grondbeleid voor een handelszaak

Contenu

WIE?

Kandidaat-huurders van een handelsruimte op een benedenverdieping in de gemeente Etterbeek.

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Ja, om je in te schrijven als kandidaat-huurder moet je naar het gemeentehuis gaan.

WAT MOET IK BIJ MIJN AANVRAAG VOEGEN?

  • Een brief met een beschrijving van de voorgestelde activiteit
  • De statuten van de onderneming
  • Een financieel plan
  • Een bewijs van toelating tot het beroep
  • Een beschrijving van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd met kostenraming
  • Een uittreksel uit het strafregister van de zaakvoerder
  • Attest van de bank, bewijs van solvabiliteit

BIJKOMENDE INFORMATIE

Er is geen inschrijvingsformulier voor kandidaat-huurders van een handelsruimte op de benedenverdieping.