Verspreiding van flyers in scholen en bibliotheken: volg de procedure

Verspreiding van flyers in scholen en bibliotheken: volg de procedure

Description

Vul het formulier in en de dienst Onderwijs volgt je aanvraag verder op.

Afbeelding
Inhoud

De gemeente Etterbeek krijgt een heleboel aanvragen van organisaties die actief zijn in de jeugd- en cultuursector om flyers en folders te verspreiden in scholen en bibliotheken in Etterbeek.

De gemeente wil al die aanvragen gelijk behandelen en daarom moet je voortaan een formulier invullen en een kopie van de flyer of de folder bijvoegen.

Het online formulier wordt bezorgd aan de dienst Onderwijs, die de aanvraag voorlegt aan het college. Verenigingen en organisatie krijgen vervolgens zo snel mogelijk een positief of negatief antwoord van de gemeente.