Maak deel uit van de gemeenschap “In'Etterbeek”!

Maak deel uit van de gemeenschap “In'Etterbeek”!

Description

In'Etterbeek, een nieuwe vergadering die het woord geeft aan Europese en niet-Europese inwoners van de gemeente

Afbeelding
Inhoud

De gemeente Etterbeek gaat binnenkort een adviesraad voor Europese en niet-Europese inwoners oprichten, die de naam “ In’Etterbeek ” krijgt. 

Het doel van deze raad is om een nieuwe participatiedynamiek onder de buitenlandse inwoners op gang te brengen, hun wederzijdse kennis van de gemeente te vergemakkelijken en hun een plaats te bieden waar zij kunnen debatteren en voorstellen kunnen doen over lokale uitdagingen die hen aanbelangen. Het is een initiatief van burgemeester Vincent de Wolf, die bevoegd is voor Participatie.

Binnen die adviesraad kunt u uw mening geven over verschillende aspecten uit het gemeentelijke leven en activiteiten voorstellen die beantwoorden aan uw behoeften.

Join the community “In Etterbeek”

The municipality of Etterbeek will soon set up an advisory council of European and non-European citizens, called “ In’Etterbeek ”.

This Council aims to generate a new participatory dynamic among foreign residents, to facilitate their mutual understanding on the municipal territory and to offer them a forum to debate and make proposals on local issues of interest for them. This initiative is led by the Mayor Vincent de Wolf, in charge of the Participation.

Within this advisory council, you can express your opinion on various aspects of community life and propose activities that meet your needs.