OCMW biedt nog steeds emancipatiecheques aan

OCMW biedt nog steeds emancipatiecheques aan

Description

Deze cheques moedigen kinderen uit gezinnen met een klein inkomen aan om een sport of artistieke activiteit te beoefenen.

Afbeelding
Inhoud

In samenwerking met de diensten Jeugd en Sport van de gemeente moedigt het OCMW van Etterbeek jongeren aan om deel te nemen aan activiteiten die hun emancipatie en persoonlijke ontwikkeling ten goede komen.

De waarde van zo’n emancipatiecheque is maximaal 50 euro per kind per jaar. Voor ouders die hun kind(eren) willen inschrijven voor een activiteit is het alvast een duwtje in de rug. Enkele voorbeelden:

  • Inschrijving in een sportclub of sportcentrum (bijv. zwembad, sporthal)
  • Inschrijving voor een sport- of ontwikkelingsstage tijdens de schoolvakanties
  • Inschrijving voor een culturele of artistieke activiteit (bijv. koor, muziek, dans, tekenen)
  • Inschrijving voor een buitenschoolse activiteit aangeboden door een onderwijsinstelling
  • Inschrijving in een jeugdbeweging die wordt erkend door de Federatie Wallonië-Brussel of de Vlaamse Gemeenschap

De cheque wordt automatisch uitgereikt aan Etterbeekse gezinnen die een leefloon of equivalent krijgen op vertoon van het betalingsbewijs van de inschrijvingskosten. Gezinnen van wie het inkomen niet boven de armoededrempel ligt kunnen ook aanspraak maken op de cheques na een sociaal onderzoek. Als jij voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de emancipatiecheque, neem dan rechtstreeks contact op met het OCMW van Etterbeek.