Lijst van de leden van het kabinet van de burgemeester en de schepenen

 • David Dubois (kabinetschef)
 • Charlotte Heldenbergh (adjunct-kabinetschef / halftijds)
 • Marie-Rose Geuten (adjunct-kabinetschef / halftijds)
 • Malina Phanda (secretaresse)
 • Kassy Grapin (administratief medewerkster)
 • Léna Jossart (administratief medewerkster)
 • Errol Coussement (chauffeur)

Het kader dat het kabinet van de burgemeester bepaalt heeft het voorwerp uitgemaakt van een beraadslaging van de gemeenteraad van 29 januari 2001. Het aantal betrekkingen hierboven stemt overeen met dat kader.

Kabinet van schepen Patrick Lenaers (Liste du Bourgmestre):
 • Cathy Ansiaux (secretaresse)
Kabinet van schepen Françoise De Halleux (Ecolo-Groen):
 • Carole Geerinckx (secretaresse)
Kabinet van schepen Frank Van Bockstal (Liste du Bourgmestre):
 • Anna Pedrosa (secretaresse)
Kabinet van schepen Aziz Es (Liste du Bourgmestre):
 • Margaux Etienne (secretaresse)
Kabinet van schepen Karim Skeikh Hassan (Ecolo-Groen):
 • Alix Delorme (secretaresse)
Kabinet van schepen Colette Njomgang-Fonkeu (PS-Sp.a):
 • Martine Forstneric (secretaresse)
Kabinet van schepen Maryam Matin Far (Liste du Bourgmestre):
Kabinet van schepen Caroline Joway (Ecolo-Groen):
 • Ann-Sophie Symons (secretaresse)
In overeenstemming met de beraadslaging van de gemeenteraad van 17 december 2018 gaat het over een administratieve hulp die wordt gekozen uit het personeel. De aanstelling van die persoon maakt het voorwerp uit van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De betrokken personeelsleden ontvangen een premie in overeenstemming met de beraadslaging van de gemeenteraad van 26 januari 2019.

Liste du Bourgmestre:
 • Karima Fachqoul (voltijd)
 • Fabrice Ndikumana (voltijds)
Ecolo-Groen:
 • Sirine Bassalah (4/5)
PS-Sp.a:
 • Ilham Al Majdoub (halftijds)
Het kader dat het aantal beleidsmedewerkers bepaalt heeft het voorwerp uitgemaakt van beraadslagingen van de gemeenteraad van 17 decmeber 2018 en 5 september 2019.