Gendergelijkheid en Diversiteit

Sinds de aanname van het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak op 1 maart 2010 worden alle gemeentelijke projecten van de dienst Gend uitgedacht en verwezenlijkt om de verschillende artikels ervan toe te passen en de engagementen ervan na te leven.

De dienst Gendergelijkheid en Diversiteit besteedt aandacht aan de gendergelijkheid, maar zal er ook voor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de principes diversiteit en intersectionaliteit, dat wil zeggen het feit dat sommige burgers het slachtoffer kunnen worden van discriminatie op basis van geslacht, etnische of culturele afkomst, handicap of seksuele geaardheid. 

De acties van de dienst steunen een egalitair en niet-discriminerend maatschappelijk kader waarin mannen en vrouwen zich samen inspannen voor verandering.

De dienst staat klaar voor iedereen die informatie wil over gendergelijkheid en diversiteit.

Belangrijkste acties van de dienst:

  • Strijd tegen geweld binnen het gezin: deelname aan de wittelintjescampagne, flyers ontwerpen
  • Strijd tegen “LGBTQUIA+”-fobie: organisatie van een informatiebeurt met de steun van verenigingen
  • Cineclub “Dames gaan ervoor”: organisatie en promotie van deze cineclub in Etterbeek
  • Gendergevoelige begroting: rekening houden met het begrip gender bij de opstelling van de gemeentebegroting in samenwerking met de dienst Financiën
  • Gelijkheid op elke leeftijd: animatieactiviteiten over de gelijkheid tussen jongens en meisjes in de scholen in de gemeente (project op lange termijn dat werd opgestart op vraag van de inwoners tijdens de workshops over de participatieve begroting)
  • Ondersteuning van eenoudergezinnen: invoering van de babysitcheques
  • Steun voor projecten in verband met gendergelijkheid: toekenning van een subsidie aan verenigingen en burgercollectieven die een project op touw willen zetten
  • Strijd tegen menstruatiearmoede: organisatie van inzamelingspunten voor de vereniging Bruzelle (in het gemeentehuis en in de Franstalige bibliotheek Hergé)
  • Bibliotheek van de gelijkheid: boeken en dvd's over het thema
  • Vervrouwelijking van de openbare ruimte: Straatnaamborden in de openbare ruimte om hulde te brengen aan bekende vrouwen en organisatie van thematische rondleidingen in de gemeente