Adviesraden

Adviesraden zijn instrumenten voor participatieve democratie. Het zijn openbare vergaderingen die meerdere keren per jaar samenkomen rond specifieke thema's. Ze bestaan uit burgers, leden van verenigingen, specialisten en gemeenteambtenaren die adviezen en voorstellen formuleren die vervolgens worden onderzocht dor het college.

Etterbeek heeft de volgende adviesraden:

Adviesraad voor Ouderen

(beheerd door de dienst Contact Plus: 02 627 27 37)

Adviesraad voor Personen met een Handicap

(beheerd door de dienst Contact Plus: 02 627 27 37)

Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (in wederopbouw)

(beheerd door de dienst Duurzame Ontwikkeling: 02 627 27 85)

Adviesraad voor de Gelijkheid Vrouwen-Mannen

(beheerd door de dienst Gendergelijkheid en Diversiteit: 02 627 27 54)

Cultuurraad

(beheerd door de dienst Nederlandstalige  aangelegenheden : 02 627 23 05