Wijkraden

De gemeente Etterbeek heeft in 2021 een nieuw instrument voor de participatieve democratie gelanceerd: de wijkraden. Waarvoor dienen ze? Hoe kan je er deel van uitmaken? Hoeveel zijn er? Wie begeleidt die nieuwe vergaderingen? We leggen het allemaal uit.

Maar eerst geven we enkele cijfers over de editie 2021 en 2022 van de wijkraden:

 • 60 raadsleden
 • 26 werkvergaderingen
 • 6 projecten gefinancierd met de participatieve begroting
 • 6 aanbevelingen voor het college van burgemeester en schepenen
 • Een tiental locaties waar acties worden uitgevoerd
 • 97.500 euro budget gebruikt

Het zijn burgervergaderingen die tot doel hebben om de democratie te doen leven in de wijken naar het voorbeeld van de agora's in het Oude Griekenland. Ze bestaan uit inwoners die geloot werden uit de bevolking, maar ook uit vrijwilligers, leden van verenigingen en handelaars die mee beslissingen willen nemen op lokaal niveau. Hun zittingen zijn openbaar, open en transparant: iedereen mag ze bijwonen en vragen om gehoord te worden. . Er wordt van elke zitting een verslag op gemaakt dat je kan raadplegen bij de dienst Participatieve Democratie, die instaat voor het secretariaat van de wijkraden.

Er werden twee wijkraden opgericht in verschillende sectoren van de gemeente:
 • De wijkraad "De Jacht"
 • De wijkraad "Jourdan/Sint-Pieter"

De leden van de wijkraden komen drie tot acht keer per jaar samen om problemen te bespreken en te praten over projecten die ze graag zouden realiseren in hun wijk. Om die projecten uit te voeren, beschikken ze over een jaarlijks budget van 40.000 euro. Elke wijkraad wordt ook op de hoogte gehouden van gemeentelijke initiatieven die een impact zou kunnen hebben en kan dan adviezen of aanbevelingen formuleren voor het gemeentebestuur over dossiers die hen na aan het hart liggen.

Een wijkraad bestaat uit 30 leden (inwoners die worden geloot uit het bevolkingsregister, inwoners op vrijwillige basis, handelaars of leden van verenigingen die actief zijn in de sector). Elk lid heeft een mandaat voor drie jaar. Het huidige mandaat loopt eind 2023 af. Als jij je kandidaat wilt stellen, dan kan je best eerst het reglement lezen (zie nuttige links) en contact opnemen met de dienst Participatieve Democratie.

Een externefacilitator”, die gespecialiseerd is in collectieve intelligentie, zal ervoor zorgen dat de debatten correct verlopen. Ook de medewerkers van de dienst Participatieve Democratie zijn aanwezig om de vergaderingen in goede banen te leiden. Ook de leden van het college en van de gemeenteraad en alle andere betrokken burgers kunnen de bijeenkomsten van de wijkraad bijwonen als waarnemers. Ze mogen het woord vragen, maar ze hebben geen stemrecht.

De wijkraad “De Jacht” heeft verschillende projecten gefinancierd in 2021 en 2022:

 • Vergroening van de Veldlaan: de wegwerkzaamheden werden uitgevoerd in het najaar van 2022 en de planten worden in het voorjaar van 2023 aangeplant.
 • 3 boekenboxen (wijkhuis Chambéry, Tuinen van Fontenay-sous-Bois en Hippolyte Rolinpromenade)
 • 4 sporttoestellen zullen geplaatst worden op het Leopoldstadplein na de heraanleg ervan
 • 4 speltafels: twee dam- en schaaktafels zullen in het Delhaizepark worden geïnstalleerd, een multispeltafels zal op het Leopoldstadplein worden geïnstalleerd na de heraanleg ervan en een pingponttafel zal in de Tuinen van Fontenay-sous-Bois worden geïnstalleerd.
 • 36 fietsbeugels en 3 fietsboxen zullen in de sector worden geplaatst.

De aanbevelingen voor het college van burgemeester en schepenen hebben betrekking op de mobiliteit, de handel en de circulaire economie.

De wijkraad Jourdan / Sint-Pieter heeft geen projecten kunnen financieren in 2021 omdat hij te laat van start is gegaan. Met het budget van 2022 worden de vergroeningswerkzaamheden in de Louis Hapstraat gefinancierd. Dat project sluit aan bij de vergoening die de gemeente heeft gepland in de omliggende straten, waaronder de Boersstraat.

De aanbevelingen voor het college van burgemeester en schepenen hebben betrekking op de openbare netheid en het samenleven.