Recht op burgerinitiatief

Het recht op burgerinitiatief is een inspraakinstrument dat de bevolking de kans geeft om een project voor te leggen aan de gemeenteraad, die een standpunt zal moeten innemen over het project. Elke inwoner die minstens 16 jaar oud is kan er gebruik van maken. Het volstaat om een dossier in te dienen bij het Secretariaat van de gemeente samen met de handtekeningen van minstens 750 andere inwoners.