Dierenwelzijn

De gemeente voert een actief dierenwelzijnsbeleid aan de hand van diverse initiatieven:

  • het beheer van zwerfdieren,
  • financiële ondersteuning van een Etterbeekse vereniging die zwerfkatten steriliseert en uitreiking van premies voor de sterilisatie, de identificatie en/of de vaccinatie van huiskatten,
  • aanleg van hondenlosloopzones en van hondentoiletten,
  • organisatie van activiteiten en bewustmakingsactiviteiten in verband met dierenwelzijn.

Voor haar inzet op het vlak van dierenwelzijn heeft de gemeente Etterbeek in 2021 het label "Diervriendelijke gemeente" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekregen. Met dat label wil het Gewest gemeenten steunen en aanmoedigen die zich inzetten voor dieren.

De taken van de dienst Dierenwelzijn zijn de volgende:

  • een dierenwelzijnsbeleid promoten op het grondgebied van de gemeente met de steun van Leefmilieu Brussel en in overleg met lokale en gewestelijke actoren uit de sector (dierenartsen, politie, DBDMH, verenigingen en opvangcentra…); 
  • de acties die op touw worden gezet coördineren;
  • ervoor zorgen dat het publiek goed geïnformeerd wordt en het in functie van de behoeften doorverwijzen naar de juiste partner.

Een werkgroep bestaande uit lokale deskundigen uit de sector (professionals en vrijwilligers) werd opgericht om de dienst te adviseren en te inspireren in het kader van zijn bevoegdheden.