Maatschappelijk assistenten

Via haar sociale dienst steunt de gemeente de maatschappelijke integratie in samenwerking met het OCMW en de verenigingen die actief zijn in Etterbeek.

De sociale dienst van Etterbeek heeft de volgende taken:

  • de burgers op sociaaljuridisch vlak informeren over de problemen waarmee zij kunnen worden geconfronteerd binnen verschillende domeinen (huisvesting, huurovereenkomst, schulden, pensioen, enzovoort);
  • hen helpen bij administratieve stappen door actief naar hen te luisteren, administratieve ondersteuning te bieden en hen maatschappelijk te begeleiden;
  • hen (her)oriënteren naar de verschillende bevoegde diensten in functie van hun behoeften en de relaties met de andere gemeentediensten vergemakkelijken;
  • samenwerken met gemeentelijke en niet-gemeentelijke partners (zoals het OCMW en de verenigingen uit Etterbeek).

De maatschappelijk assistenten ontvangen u enkel op afspraak.