Middenstandsloket

Het Middenstandsloket centraliseert alle informatie die nuttig is voor handelaars, zelfstandigen en bedrijven die in Etterbeek zijn gevestigd.
Het Middenstandsloket heeft de volgende taken:

  • Zelfstandigen informeren, bijstaan en begeleiden bij alle administratieve stappen bij het gemeentebestuur.
  • Hun administratieve stappen opvolgen bij de verschillende diensten.
  • Hen informeren over hun statuut, rechten en plichten en over alle stappen van hun beroepstraject.

De dienst organiseert ook bijeenkomsten in het kader van de Ondernemersclub. Dat is een uitwisselingsplatform waar kleine, middelgrote en grote ondernemingen die actief zijn in Etterbeek elkaar ontmoeten (handelaars, vrijberoepsbeoefenaars en ambachtslui). Het doel van de Ondernemersclub is dat de deelnemers elkaar beter kunnen leren kennen, hun activiteiten kunnen voorstellen aan anderen, ervaringen kunnen uitwisselen en samen kunnen nadenken of acties ondernemen in verband met gezamenlijke bezorgdheden. Je kan gratis inschrijven om lid te worden van de Ondernemersclub.