Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Etterbeek geeft sommige categorieën werklozen en personen die een leefloon ontvangen de mogelijkheid actief te blijven door tegen vergoeding hun diensten aan te beiden aan de gebruikers van het PWA.

Die diensten zijn erg gevarieerd en variëren naargelang de categorie van gebruikers.

Particulieren kunnen een beroep doen op het PWA voor de volgende diensten:

 • hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten;
 • hulp bij een verhuizing;
 • kleine herstellingen in huis;
 • hulp bij het onderhoud van de tuin;
 • kindertoezicht of kinderoppas;
 • dierenverzorging;
 • ramen schoonmaken (lage verdiepingen).

Vzw's kunnen een beroep doen op het PWA voor de volgende diensten:

 • onderhoud van lokalen;
 • administratieve hulp;
 • hulp bij het onderhoud van de omgeving.

Scholen kunnen een beroep doen op het PWA voor de volgende diensten:

 • voor- of naschoolse opvang van kinderen;
 • onderhoud van lokalen;
 • hulp bij het toezicht tijdens het middagmaal.

Lokale overheden kunnen een beroep doen op het PWA voor de volgende diensten:

 • tijdelijke hulp voor braderieën, markten en rommelmarkten;
 • administratieve hulp;
 • hulp bij mailings en de verdeling van flyers.

Om gebruiker te worden van het PWA, moet je eerst inschrijven. Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,45 euro per jaar. De gebruiker betaalt de prestaties met PWA-cheques. Het systeem om die cheques te bestellen wordt uitgelegd bij inschrijving. Een deel van het bedrag dat je betaalt voor prestaties van het PWA geeft recht op fiscale aftrek.

De dienstverleners van het PWA krijgen sociale bescherming en een verzekering, in het bijzonder tegen werkongevallen. Ze mogen maximaal 45 uur per maand werken of 70 uur voor bepaalde activiteiten.