Overlijden

Contenu

WIE?

Iedereen die een dierbare verliest op het grondgebied van Etterbeek moet contact opnemen met een begrafenisonderneming, die de administratieve procedure (en de contacten met het gemeentebestuur voor haar rekening neemt.

PRIJS

De overlijdensaangifte is gratis, maar er wordt een retributie van 110 euro aangerekend voor de controle van de wettelijke bepalingen in verband met de kisting van een lichaam.

TERMIJN

De zorginstellingen of begrafenisondernemingen moeten elk overlijden binnen 24 uur na het overlijden melden aan de dienst Burgerlijke Stand.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Voor alle informatie over concessies, begrafenissen en crematies kan je terecht bij de dienst Burgerlijke Stand.