Inname openbaar domein voor commerciële doeleinden (terras, kraam...)

Contenu

WIE?

Uitbakers van handelszaken of horecazaken in Etterbeek die een deel van de openbare ruimte willen innemen voor een terras, een kraam, enzovoort.

Er zijn twee afzonderlijke administratieve stappen afhankelijk van de behoeften:

 • Een jaarlijkse vergunningsaanvraag voor een terras of kraam.
 • Een tijdelijke vergunning voor een seizoensterras (van 1 april tot 31 oktober) op een parkeerplaats

MOET IK MIJ VERPLAATSEN?

Niet noodzakelijk. Om een vergunning voor de inname van de openbare ruimte aan te vragen, kan je het aanvraagformulier indienen in functie van de gewenste vergunning en het samen met een inplantingsplan bezorgen aan de dienst Belastingen.

Je kan die documenten ook afgeven aan het snelloket. Als je moeilijkheden hebt om deze administratieve stap alleen uit te voeren, kan je ook vragen dat een medewerker van de gemeente ter plaatse komt kijken om samen met jou deze administratieve stap te ondernemen.

PRIJS

Voor jaarlijkse terrassen en kramen is deze administratieve stap gratis, maar er wordt een belasting berekend in functie van de gebruikte oppervlakte (23 euro per vierkante meter). Die belasting moet je jaarlijks betalen.

Voor seizoensterrassen bedraagt de retributie 100,00 per maand vanaf de eerste vergunde maand (ten vroegste 1 april) tot 31 oktober van hetzelfde jaar.

TERMIJN

Zodra je een aanvraag hebt ingediend, zal de dienst eventueel contact met je opnemen voor bijkomende informatie. Wanneer het dossier volledig is, wordt je binnen een maand op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeente (toelating, weigering of herziening).

BIJKOMENDE INFORMATIE

Seizoensterrassen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager mag, voor eenzelfde etablissement, niet beschikken over een jaarlijkse terrasvergunning en over een vergunning voor een jaarlijks terras van maximaal 25 m².

Het seizoensterras moet voldoen aan de volgende eisen:

 • ingericht zijn op de parkeerplaatsen die zich bevinden in de openbare ruimte, voor of in de nabijheid van het etablissement van de aanvrager, met uitzondering van de parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, laadzones voor elektrische voertuigen en leveringszones.
 • de oppervlakte die is vastgelegd in de uitgereikt vergunning respecteren. Die mag niet meer zijn dan 11 meter lengte op 2 meter breedte, ofwel een totale oppervlakte van 22 vierkante meter.
 • gemaakt zijn van massief hout of gelaagd glas, zo nodig met een metalen frame om de stabiliteit te waarborgen.
 • voorzien zijn van een onoverbrugbare fysieke afscheiding met een hoogte tussen 80 en 110 centimeter aan alle zijden, met uitzondering van de zijde die naar het voetpad is gericht. er mogen geen opschriften staan op de wanden.
 • nooit uitsteken over de rijweg.
 • nooit uitsteken over een voetgangersoversteekplaats of een oversteekplaats gedeeltelijk aan het oog onttrekken, noch het voetgangers- en autoverkeer, de openbare verlichting en de verkeerstekens hinderen, beperken of bedekken, noch op welke manier dan ook een gevaar voor de veiligheid van personen vormen.
 • de evacuatiezones van de betrokken bedrijven en/of naburige bedrijven (nooduitgangen, enz.) niet beperken.
 • de goede afvloeiing van regenwater niet belemmeren, noch de toegang tot een straatdeksel van een nutsvoorziening belemmeren of de toegang tot brandkranen verhinderen.
 • ervoor zorgen dat de voorzieningen van de openbare weg op elk moment toegankelijk zijn, met inbegrip van de toegang tot de garages van naburige eigendommen.
 • de elementen van de seizoensterrassen of elke andere toegestane voorziening moeten stevig aan elkaar zijn bevestigd en voldoende zijn geballast om bestand te zijn tegen windsnelheden van 110 km/u, zonder dat enig element van de constructie welke manier dan ook in de grond is verankerd.