Een veilige doorgang voor fietsers op de Tervurenlaan

Een veilige doorgang voor fietsers op de Tervurenlaan

Description

Fietsers beschikken over twee nieuwe eenrichtingsfietspaden langs beide kanten van de Tervurenlaan.Het gaat over een testfase van twee jaar die na afloop wordt geëvalueerd.

Afbeelding
Inhoud

De gemeente en het Gewest onderhandelen al lange tijd over de heraanleg van de Tervurenlaan. Te lang voor het college van burgemeester en schepenen, dat de tussenkomst van de gemeente op een gewestweg rechtvaardigt met het feit dat er steeds meer fietsers, en dan vooral kinderen, de Tervurenlaan gebruiken terwijl het autoverkeer maar blijft toenemen.

Uit de gegevens die in 2020 via een telling werden verzameld (gepubliceerd in juni 2021) blijkt dat er tot 1.382 fietsers passeren, dat is een stijging met bijna 20 procent ten opzichte van 2019. Uit die gegevens blijkt ook dat 5,4 procent van de getelde fietsers kinderen zijn.

“Het gaat hier over een gewestweg waar wij nog steeds bevoegd zijn voor de veiligheid en volgens een studie van de dienst Mobiliteit van de gemeente is de vrees voor ongevallen reëel”, legt de burgemeester uit. “Het klopt dat het Gewest de wegbeheerder van deze verkeersas is, maar het heeft niet altijd de nodige maatregelen genomen om de weg veilig te maken, terwijl het dat wel had beloofd.”

Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen een politieverordening uitgevaardigd op 5 november met als doel om het doorgaand verkeer op bepaalde plaatsen te beperken en de weg voor fietsers veiliger te maken en beter af te stemmen op de realiteit. Concreet betekent dit:

  • De aanleg van een beveiligde eenrichtingsfietspad op de zuidelijke ventweg, tussen de Keltenlaan en de Atrebatenstraat.
  • De aanleg van een tweede beveiligde eenrichtingsfietspad op de noordelijke ventweg, tussen de Hertoginnestraat en de Tongerenstraat.
  • De plaatsing van betonnen bermen om het verkeer te scheiden, van verkeersremmers en van nieuwe verkeerstekens.
  • De wijziging van het huidige circulatieplan en de invoering van fietsstraten.

De werkzaamheden werden van 8 tot 15 november uitgevoerd aan beide kanten van de Tervurenlaan door het bedrijf Trafiroad (dat doorgaans verantwoordelijk is voor de werven van Brussel Mobiliteit). Dat bedrijf werd via een overheidsopdracht aangesteld door de gemeente om de nieuwe inrichtingen aan te leggen die zijn afgestemd om de realiteit. Tegen het einde van het jaar worden op de ventweg Berlijnse kussens geplaatst om het verkeer af te remmen en worden bebakeningspaaltjes geplaatst om het fietspad te beschermen.

Tijdelijke inrichtingen

Deze inrichtingen worden tijdelijk aangelegd met als doel om de relevantie van de definitieve aanleg te testen nadat na afloop van deze proefperiode de tijd is genomen om naar de mening van de bewoners te luisteren. Die proefperiode kan maximaal twee jaar duren en er is geen stedenbouwkundige vergunning voor nodig. 

Merk op dat deze inrichtingen al een voorproefje geven van een groter, definitief project waarbij twee beveiligde fietspaden zullen worden aangelegd die worden omringd door bomen om de Tervurenlaan zo om te vormen tot een echte stadsboulevard.

Op de noordelijek ventweg werd het eenrichtingsverkeer tussen de tramhaltes Merode en de Trevierenstraat omgedraaid. Die maatregel maakt het mogelijk om grotendeels het ongewenste verkeer te weren en de toegang voor te behouden aan de buurtbewoners en hun bezoekers.

Het doel van deze nieuwe inrichtingen is om tegemoet te komen aan de wens van de gebruikers van de Tervurenlaan om over een veiligere omgeving te beschikken, maar ook aan de wens van de bewoners om te genieten van een rustigere buurt.

Voorgeschiedenis

2019: Het Gewest is van plan om een tweerichtingsfietspad aan te leggen op de zuidelijke ventweg van de Tervurenlaan. Het college verzet zich tegen dat plan op basis van een verkeersveiligheidsstudie die werd uitgevoerd door een onafhankelijke onderneming. Die studie toont de risico's op ongevallen van het voorstel aan.

Juni 2020: De minister van Mobiliteit en de burgemeester komen tot een akkoord over een planning voor de geleidelijke heraanleg van de Tervurenlaan. Dat akkoord wordt bekrachtigd door de gemeenteraad.

  • Op korte termijn (tijdens het lopende kalenderjaar): aanleg door Brusse Mobiliteit van een tijdelijk tweerichtingsfietspad op de zuidelijke ventweg van de Tervurenlaan.
  • Op middellange termijn (binnen twee jaar na de beslissing): aanleg van twee eenrichtingsfietspaden (een op het noordelijke deel en een op het zuidelijke deel), van een centrale grasberm en van twee oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Het politieke akkoord tussen het Gewest en Etterbeek heeft wel degelijk betrekking op de definitieve keuze voor twee eenrichtingsfietspaden.

December 2020: De gemeente stuurt een officiële brief naar het Gewest om te informeren hoe het zit met de concretisering van dit akkoord.

Juni 2021: Er wordt een openbare vergadering georganiseerd op initiatief van de burgemeester om een stand van zaken van het dossier te maken. Die vergadering wordt bijgewoond door de minister van Mobiliteit, de burgemeester, de technische diensten en een zestigtal geïnteresseerden. De gemeente uit haar bezorgdheid over het uitblijven van concrete maatregelen op korte termijn of op lange termijn. In dit stadium wordt nog altijd geen planning voorgesteld.

5 november 2021: Na drie jaar wachten neemt het college van burgemeester en schepenen zijn verantwoordelijkheid en vaardigt het een politieverordening uit om schot in de zaak te brengen.

8 november 2021: De werkzaamheden gaan van start. Ze zullen één week duren.

15 november 2021: De werkzaamheden voor de vervanging van de verkeerstekens worden deze week voortgezet.