Hulp voor senioren
Contact Plus

In Etterbeek is het de nabijheidsdienst Contact Plus die hulp en activiteiten voor senioren en personen met beperkte mobiliteit en/of een handicap organiseert. Contact Plus geeft gratis informatie en tips die afgestemd zijn op de persoonlijke situatie van iedereen.

Het is ook de dienst die de organisatie en het beheer van de Adviesraad voor Ouderen (ARO) en de Adviesraad voor Personen met een Handicap (ARPH) voor zijn rekening neemt. Daarnaast brengt de dienst actoren uit de sector met elkaar in contact en treedt hij op als tussenpersoon voor de verschillende seniorenclubs en rust- en verzorgingstehuizen in Etterbeek.

Zijn team biedt hulp aan de Etterbekenaren binnen heel wat domeinen: 

 • Ondersteuning bij administratieve stappen

  Pensioenaanvraag (wettelijk pensioen, overlevingspensioen, enz.), aanvraag voor de erkenning van verlies van autonomie (FOD – Personen met een handicap: uitkeringen en specifieke hulp, enz.).

 • Psychosociale begeleiding

  Behoud van de autonomie en het welzijn thuis, tussenpersoon en coördinatie voor verschillende instellingen (telefonie, energie, ziekenfonds, pensioen, verzekeringen, zorg, enz.).

 • Mobiliteit en transport

  Terbeschikkingstelling van aangepaste voertuigen (niet-dringend medisch vervoer, vervoer naar voedingswinkels en vervoer naar dagcentrum Atoll), uitreiking van taxicheques, enz.

  ijwilligers en voor het netwerk van wederzijdse burgerhulp, interpersoonlijke en intergenerationele relaties tot stand brengen, enz. 

 • Vrijwilligerswerk

  Beheer van een team van vrijwilligers in Etterbeek, tussenpersoon voor verschillende verenigingen die op zoek zijn naar vrijwilligers en voor het netwerk van wederzijdse burgerhulp, interpersoonlijke en intergenerationele banden creëren, enzovoort

 • Samenwerking met de dienst Thuishulp van het OCMW van Etterbeek

  Familiehulp en levering van maaltijden aan huis

 • Dienst “Proxibat” (in samenwerking met de lokale werkwinkel MLE)

  Kleine klusjes en renovaties tegen een voordelige prijs. Deze dienst is bedoeld voor senioren, personen met een handicap en personen die in bestaansonzekerheid leven.

 • Organisatie van uitstappen en activiteiten

  Activiteitengids voor senioren, Seniorenweek, enz.

 • Project “Senior Solidarité(it)”

  Gesubsidieerd project van vier jaar (2018-2021) in samenwerking met het OCMW van Etterbeek, buurthuis Chambéry en medisch centrum “Maelbeek” om de wijken toegankelijker te maken voor senioren op het vlak van diensten, leefomgeving en vrijetijdsbesteding.