College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is de uitvoerende macht op lokaal niveau en is als het ware de regering van de gemeente. Het is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gemeente, neemt beslissingen en zorgt ervoor dat zijn beslissingen correct worden uitgevoerd alsook de beslissingen van de gemeenteraad.

Zoals de naam aangeeft, bestaat het college uit de burgemeester en verschillende schepenen die rechtstreeks worden verkozen door de gemeenteraad uit zijn leden. Het aantal leden van het college is afhankelijk van het aantal inwoners. In Etterbeek zijn er momenteel acht schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen komt elke week samen in het gemeentehuis. De zittingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris (de hoogste ambtenaar van het gemeentebestuur) woont de zittingen bij. De gemeentesecretaris ziet toe op de voorbereiding van de dossiers die voorgelegd worden aan het college. Daarnaast zorgt hij ervoor dat er akte wordt genomen van de beslissingen van het college en dat ze correct worden uitgevoerd door de gemeentediensten.

College

Vincent DE WOLF
Burgemeester
02 627 23 00

Bevoegdheden

 • Algemeen bestuur en gemeentepersoneel
 • Internationale aangelegenheden
 • Coördinatie van grote projecten
 • Jeugd en kinderopvang
 • Huisvesting
 • Participatie
 • Politie en preventie
 • Netheid
 • Public relations & Communicatie
 • Betalend parkeren
Patrick LENAERS
1e schepen
02 627 23 01

Bevoegdheden

 • Animatie en festiviteiten
 • Burgerlijke stand en bevolking
Frank VAN BOCKSTAL
2e schepen
02 627 23 25

Bevoegdheden

 • Europese aangelegenheden
 • Nederlandstalige aangelegenheden
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • E-government
 • Werkgelegenheid
 • Financiën en begroting
 • Informatica
Aziz ES
3e schepen
02 627 27 08

Bevoegdheden

 • Dierenwelzijn
 • Rommelmarkten, kermissen en markten
 • Erediensten en laïciteit
 • Bijscholing
 • Kmo en middenstand
Colette NJOMGANG FONKEU
4e schepen
02 627 23 53

Bevoegdheden

 • Onderwijs
 • Sportbeleid
 • Sociocultureel beleid
Maryam MATIN FAR
5e schepen
02 627 23 52

Bevoegdheden

 • Maatschappelijk welzijn
 • Mantelzorgers
Caroline JOWAY
6e schepen
02 627 27 00

Bevoegdheden

 • Duurzaam Wijkcontract en Stadsbeleid
 • Openbare ruimte
 • Beheer van openbare gebouwen
 • Mobiliteit en openbare werken
Pieterjan VANDEN BOER
7e schepen
02 627 27 27

Bevoegdheden

 • Gendergelijkheid en diversiteit
 • Gezondheidsbeleid
 • Ecologische transitie
Alain BONUS
8e schepen
02 627 28 85

Bevoegdheden

 • Sociale cohesie en internationale solidariteit
 • Participatieve democratie en participatieve begroting
 • Toerisme
Arnaud VAN PRAET
OCMW Voorzitter
02 627 21 00