Gemeenteraad

De gemeenteraad is de wetgevende vergadering van de gemeente. Op deze vergadering komen de mandatarissen samen die verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen, die om de zes jaar worden georganiseerd. De gemeenteraad handelt op eigen initiatief voor alle aangelegenheden van gemeentelijk belang of voert onder toezicht opdrachten uit die hem door hogere overheden worden toevertrouwd (bijvoorbeeld het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de federale staat).

De raadsleden stemmen over reglementen, beraadslagingen en gemeentelijke besluiten. Ze kiezen uit hun leden ook de schepenen die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen. Het aantal gemeenteraadsleden wordt bepaald in functie van het aantal inwoners. Op dit moment zijn er 35 raadsleden in Etterbeek. Ze komen minstens tien keer per jaar samen onder het voorzitterschap van de burgemeester en vaker als hun bevoegdheden dat vereisen. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats (behalve in juli en augustus) doorgaans op een maandag om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda van de zittingen wordt opgesteld door het college van burgemeester en schepenen en elk gemeenteraadslid heeft de mogelijkheid om een extra voorstel op de agenda te zetten. De zittingen zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen, maar niet actief deelnemen, tenzij in het geval van een interpellatie. De wet bepaalt wel dat sommige punten achter gesloten deuren worden behandeld.

Samenstelling Gemeenteraad

Liste du Bourgmestre - Etterbeek

Vincent DE WOLF
Burgemeester
02 627 23 00
Patrick LENAERS
1e schepen
02 627 23 01
Frank VAN BOCKSTAL
2e schepen
02 627 23 25
Aziz ES
3e schepen
02 627 27 08
Maryam MATIN FAR
6e schepen
02 627 23 52
Bernard DE MARCKEN DE MERKEN
Raadslid
Laure-Mélanie DEFECHE
Raadslid
0478 99 45 39
Emeline HOUYOUX
Raadslid
0472 61 60 75
Jean LAURENT
Raadslid
Josianne Pardonge
Raadslid
0496 25 24 01
Eliane PAULISSEN
Raadslid
0478 71 02 91
Florence PENDEVILLE-SAMAIN
Raadslid
0472 95 58 14
Ethel SAVELKOUL
Raadslid
Virginie TAITTINGER
Raadslid
Arnaud VAN PRAET
OCMW Voorzitter
02 627 21 00
Anne VANDERSANDE
Raadslid
0485 00 30 14

Ecolo - Groen

Karim SHEIKH HASSAN
4e schepen
02 627 28 85
Caroline JOWAY
7e schepen
02 627 27 00
Pieterjan VANDEN BOER
8e schepen
02 627 27 27
Vincent BIAUCE
Raadslid
Alain BONUS
Raadslid
Jean-Luc DEBROUX
Raadslid
Thibault DELEIXHE
Raadslid
Françoise DUVOSQUEL
Raadslid
Joanna KAMINSKA
Raadslid
Audrey PETIT
Raadslid
0477 24 41 86
Elien SOHIER
Raadslid

Alternative CDH

Louise-Marie BATAILLE
Raadslid
0477 209 164
André DU BUS DE WARNAFFE
Raadslid
0476 48 39 87

PS - Spa

Colette NJOMGANG FONKEU
5e schepen
02 627 23 53
Rachid MADRANE
Raadslid
Zacharia MOKTAR
Raadslid
0477 19 20 61
Lucien RIGAUX
Raadslid
0475 41 90 19

Défi

Gisèle MANDAILA MALAMBA
Raadslid
0485 02 72 24
Thierry MOMMER
Raadslid