De gemeenteraad interpelleren

Elke inwoner heeft het recht om de gemeenteraad te interpelleren over een onderwerp dat van algemeen belang is voor de gemeente of haar inwoners. Er geldt een specifieke procedure om het woord te vragen. De voorwaarden daarvan zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Concreet moet je voor een interpellatie jouw vraag (in het Frans of in het Nederlands) indienen bij het Secretariaat van de gemeente, ter attentie van de burgemeester, en dat uiterlijk vijf vrije dagen voor de openbare zitting.

Als jouw vraag wordt aanvaardt, dan kom je op de afgesproken dag om 19.55 uur naar de raadzaal (de gemeenteraden beginnen doorgaans om 20 uur). Er wordt een kwartier voorzien voor interpellaties van het publiek. Elke persoon krijgt 5 minuten de tijd om vragen te stellen. Het reglement laat dus maximaal drie interpellaties per zitting toe.