Internationale Solidariteit

“Globaal denken, lokaal handelen” is het motto waardoor de dienst Internationale Solidariteit zich laat leiden bij de acties die hij op touw zet voor een rechtvaardigere en meer solidaire gemeente en wereld. Om die doelstelling te bereiken worden verschillende activiteiten, tentoonstellingen, pedagogische en dekoloniale wandelingen, cinedebatten, wedstrijden en animatieactiviteiten voor kinderen georganiseerd. 

Etterbeek is betrokken bij twee ambitieuze campagnes:
 • Fairtradegemeente:
  dit label werd aan de gemeente toegekend voor haar inzet voor eerlijke handel, zowel via promotie en bewustmaking als voor haar rol als modelaankoper.
 • Gastvrije gemeente:
  De gemeente Etterbeek een motie goedgekeurd waarmee zij zich ertoe verbindt om migranten beter op te vangen en te informeren, ongeacht hun statuut. 
De dienst Internationale Solidariteit speelt een rol bij de coördinatie en ondersteuning van plaatselijke verenigingen door het organiseren van activiteiten en het verlenen van financiële steun.
 • Najaar van de Solidariteit:
  it evenement, dat elk jaar in november plaatsvindt, staat in het teken van de internationale solidariteit. Er worden talrijke activiteiten georganiseerd om het werk van de plaatselijke verenigingen en hun projecten in de kijker te zetten, maar ook om een cultureel programma aan te bieden, conferenties, filmvertoningen, tentoonstellingen en zelfs dekoloniale wandelingen.
 • Subsidie
  om Etterbeekse verenigingen te steunen die projecten over internationale solidariteit ontwikkelen door promotiein de gemeente of in de partnerlanden.
De dienst zet zich ook in voor de actieve versterking van zijn collega's in het Zuiden, door solide partnerschappen op touw te zetten waarbij kennis en netwerken worden gedeeld over de gemeentegrenzen heen.
 • Aït Baha:
  Etterbeek heeft sinds 2017 een partnerschap met de Marokkaanse gemeente Aït Baha in het kader van de Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS). Die samenwerking draait rond projecten met sociale doelstellingen, zoals de bouw van een centrum voor personen met een handicap, de renovatie en verbetering van de schoolinfrastructuren en steun voor jonge ondernemers. Dit partnerschap omvat enerzijds financiële steun voor projecten die aan de specifieke behoeften van Aït Baha beantwoorden en anderzijds uitwisselingen tussen ambtenaren van beide gemeentebesturen.
 • Haïti/Ayti:
  Het project “Sante m se richès mwen” (Gezondheid is mijn rijkdom) zal bijdragen tot een betere watervoorziening in het departement Grand'Anse door er de sanitaire voorzieningen te verbeteren dankzij een gezamenlijke subsidie van Vivaqua en Leefmilieu Brussel. Het project voorziet ook in opleiding en bewustmaking door onze partners van de vzw Pro-Action Développement en de stichting Im@gine over goede praktijken met betrekking tot het gebruik van water, hygiëne en sanitaire voorzieningen in scholen en gemeenschappen in Haïti en in Etterbeek.