Jobhuis

Het Jobhuis brengt de belangrijkste actoren uit de gemeente samen die actief zijn op het gebied van werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling om hun samenwerking te versterken ten gunste van werkzoekenden en werkgevers. Doordat ze elkaar beter kennen, samen nadenken en met elkaar van gedachten wisselen, kunnen de partners hun krachten bundelen om de burgers op die manier kwaliteitsvolle diensten aan te bieden en doeltreffende lokale acties op touw te zetten op het vlak van werk, opleiding en beroepskeuze.

De partners die betrokken zijn bij het Jobhuis van Etterbeek zijn:

 • de lokale afdeling van Actiris
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
 • het OCMW
 • de lokale werkwinkel van Etterbeek (“Mission locale pour l'Emploi”)
 • het gemeentebestuur

NIEUWS

Workshops “Mode d'Emploi” (in het Frans)

Als je werk zoekt, is het belangrijk welk imago je uitstraalt en het is heel belangrijk om een goede eerste indruk te maken, zowel als je fysiek aanwezig bent als vanop afstand. Om je zelfvertrouwen een boost te geven en om je te helpen de juiste boodschap uit te stralen, nodigen de partners van het Jobhuis van Etterbeek je uit voor een gratis workshop, die gespreid over drie halve dagen wordt georganiseerd in kleine groepjes:
 
 • Ofwel maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 mei 2021, van 9 tot 12.30 uur
 • Ofwel maandag 31 mei, dinsdag 1 en woensdag 2 juni 2021, van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze workshop, die fysiek zal plaatsvinden (het extra adres wordt meegedeeld in de bevestigingsmail van jouw inschrijving) met alle nodige gezondheidsmaatregelen, word je begeleid om een antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Hoe wil ik mezelf zien?
 • Wat wil ik over mezelf vertellen?
 • Welke boodschap wil ik via mijn imago geven in een beroepscontext?
 • Is mijn uiterlijk een weerspiegeling van wat ik wil bereiken? Welk beeld heb ik van mijn (toekomstige) functie? Wat houdt die in?
 • Welke indruk wil ik wekken tijdens een eerste ontmoeting met een werkgever?

Je wordt ook gecoacht en je krijgt tips om:

 • de impact van je imago te ontdekken;
 • te leren die impact te versterken;
 • te leren communiceren via je uiterlijk en non-verbale taal;
 • boodschappen te identificeren die meer draagkracht hebben en je beroepsproject ondersteunen;
 • de “codes” te ontdekken van het beroepsmilieu waarvan je deel wilt uitmaken;
 • jezelf in de kijker te zetten.

Inscrivez-vous