Jobhuis

Het Jobhuis brengt de belangrijkste actoren uit de gemeente samen die actief zijn op het gebied van werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling om hun samenwerking te versterken ten gunste van werkzoekenden en werkgevers. Doordat ze elkaar beter kennen, samen nadenken en met elkaar van gedachten wisselen, kunnen de partners hun krachten bundelen om de burgers op die manier kwaliteitsvolle diensten aan te bieden en doeltreffende lokale acties op touw te zetten op het vlak van werk, opleiding en beroepskeuze.

De partners die betrokken zijn bij het Jobhuis van Etterbeek zijn:

  • de lokale afdeling van Actiris
  • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
  • het OCMW
  • de lokale werkwinkel van Etterbeek (“Mission locale pour l'Emploi”)
  • het gemeentebestuur