Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

Bericht aan de bewoners van de Antoine Gautierstraat

In het kader van de winteropvang voor daklozen werken de gemeente en het OCMW van Etterbeek samen om een verwarmruimte te openen waar zowel overdag als ’s nachts mensen worden opgevangen die op straat leven.

Voor het derde jaar op rij wordt de gemeentelijke verwarmruimte vlak bij u ingericht op de Antoine Gautierstraat 43. De opvang zal openblijven tot 31 maart volgend jaar of langer als de weersomstandigheden dat vereisen.

Bericht aan de bewoners van de Patrijzenstraat

In de ochtend van woensdag 13 januari 2021 werd de gemeente op de hoogte gebracht van een wegverzakking ter hoogte van de Patrijzenstraat 39.

Hier volgen enkele verduidelijkingen van Vivaqua over de aard van het probleem: een breuk in een oude gietijzeren leiding is de oorzaak van een grote wegverzaking. Een geparkeerde wagen die in het gat was gevallen moest worden getakeld. Nadat het voertuig was getakeld, werd een onderzoek gestart om de omvang van de schade aan de drinkwater- en zuiveringsinstallaties vast te stellen.

Bericht aan de bewoners van de wijk rond de Vrijwilligerslaan

Onlangs verscheen er iets nieuws in het straatbeeld in uw wijk: een dertigtal nieuwe vuilnisbakken in een felgele kleur.

Op initiatief van burgemeester Vincent De Wolf, die bevoegd is voor Openbare Netheid, worden er tegen 2024 maar liefst 300 van die nieuwe gele vuilnisbakken geplaatst in de gemeente ter vervanging van de oude modellen, die te zwaar zijn en niet praktisch.

Verschillende kenmerken hebben een rol gespeeld in de keuze voor deze speciale vuilnisbakken:

Bericht aan de bewoners van de Hoornstraat en omgeving

In het kader van de modernisering van het waterbeheer in Brussel gaat de onderneming Vivaqua het riolerings- en distributienet in de Hoornstraat (van het Jourdanplein tot het kruispunt met de Oudergemlaan) renoveren.

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden zullen deze werkzaamheden, die naar schatting 100 werkdagen zullen duren, op dinsdag 7 april 2021 van start gaan met kleine voorbereidende werkzaamheden. Eind april/begin mei starten dan meer ingrijpende werkzaamheden.

field_image
body
links

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor initiatieven die de sociale banden bevorderen in de context van de gezondheidscrisis

Artikel 1: Onderwerp

De gemeente Etterbeek kan een premie toekennen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die in Etterbeek wonen of gevestigd zijn. Die premie is bedoeld om initiatieven te steunen die de sociale banden bevorderen in de context van de gezondheidscrisis.

Artikel 2: Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: