Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

Reglement - Invoering van conviviale straten in Etterbeek

Artikel 1 – Voorwerp

Al. 1. Het college van burgemeester en schepenen bevordert de inrichting van conviviale straten op zijn grondgebied tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.

Al. 2. Een conviviale straat is een straat of een deel van een straat die op bepaalde dagen en voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om kinderen de kans te geven veilig en ongehinderd op straat te spelen en om alle personen die in de straat wonen de kans te geven om te genieten van de openbare ruimte voor hun deur.

Reglement- premies voor de installatie en het onderhoud van een preventie-en beschermingssysteem tegen de risico’s van agressie en diefstal, voor handelszaken en lokalen waar een vrij beroep uitgeoefend is - telepolicevision

Artikel 1:

Binnen de perken van het budget dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad, kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen aan handelaars en de beoefenaars van  een vrij beroep voor de installatie en onderhoudskosten van het telepolitiesysteem. De politiezone Montgomery 5345 heeft zich met dit systeem uitgerust via een concessie van openbare dienst.

De premie wordt enkel uitbetaald aan handelaars of beoefenaars van een vrij beroep die hiervoor een investering gemaakt hebben.