Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

In'Etterbeek, een nieuwe vergadering die het woord geeft aan Europese en niet-Europese inwoners van de gemeente

Een idee delen op Fluicity

Fluicity is een gratis online tool om de participatie te bevorderen. Het platform wil de banden aanhalen en de dialoog tussen de burgers, het gemeentebestuur en zijn partners (sportcentrum, bibliotheken, culturele centra, verenigingen enzovoort) bevorderen door iedereen de kans te geven om zijn mening te geven en zich in te zetten voor het lokale leven en de lokale politiek.

 

Bericht aan de bewoners van de Hoornstraat en omgeving

In een vorige brief die in uw wijk werd verdeeld, kondigden wij aan dat er op dinsdag 20 april 2021 een infovergadering zou plaatsvinden over de werkzaamheden in verband met de renovatie van het riolerings- en waterdistributienet in de Hoornstraat.

Om redenen buiten onze wil kan de infovergadering jammer genoeg niet plaatsvinden op die datum. Bijgevolg moeten wij de vergadering verplaatsen naar dinsdag 4 mei 2021, op hetzelfde uur (19 uur) en op dezelfde plaats als oorspronkelijk gepland was (gemeentehuis – raadzaal – Kazernenlaan 31/1).