Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aanpassing van een woning waar een senior of een persoon met beperkte mobiliteit woont

Artikel 1: Voorwerp

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen om een woning waar een senior of een persoon met beperkte mobiliteit woont aan te passen om zijn dagelijkse leven in die woning gemakkelijker te maken of om zijn zelfredzaamheid te behouden.

Artikel 2: Woordenschat – Definities

§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Een voltijdse ingenieur

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur
  • Gemeentelijk barema niveau A
  • Valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde: max. 6 jaar in de privésector en zonder beperking in de openbare sector;
  • Toekenning van een maaltijdcheque per gepresteerde dag
  • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (+ fiets)

Een voltijdse technicus

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur
  • Gemeentelijk barema niveau A of B afhankelijk van het diploma
  • Valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde: max. 6 jaar in de privésector en zonder beperking in de openbare sector
  • Toekenning van een maaltijdcheque per gepresteerde dag
  • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (+ fiets)