Nieuws

Sinds 16 maart 2021 verwelkomen we je in het nieuwe gemeentehuis op de Jachthofsite.

Met onze nieuwe website willen we de administratieve stappen van de burger eenvoudiger maken!

De gemeente Etterbeek stelt twee studieruimten ter beschikking van studenten tijdens de blokperiode zodat zij in alle rust kunnen studeren maar met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

Doe mee aan de drie gratis virtuele activiteiten van de dienst Animatie in april, mei en juni.

Heb jij ideeën om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Stel je dan voor 26 april kandidaat!

Een technisch secretaris - mobiliteitsadviseur

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur
  • Gemeentelijk barema niveau B
  • Valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde: max. 6 jaar in de private sector en zonder limiet voor de openbare sector
  • Een maaltijdcheque per gepresteerde dag
  • Volledig terugbetaling van de openbare vervoerskosten – fiets- of wandelvergoeding
  • Een hospitalisatieverzekering tegen een aantrekkelijke prijs
field_image
body
links
field_image
body
links

Premie Covid 19 - niet-essentiële sectoren

Reglement betreffende de toekenning van een vergoeding aan handelszaken die goederen en diensten aanbieden aan consumenten en die moeten sluiten in het kader van de bestrijding van de verspreiding van Covid-19-virus

Artikel 1

Deze beslissing heeft betrekking op de toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de handelaars die goederen en diensten aanbieden aan consumenten en die hun inrichting verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende ma

field_image
body
links